Una eina per a la ciutadania

Idees per viure sense plàstic

A través del projecte donem idees a la ciutadania per viure sense plàstic en diferents àmbits del dia a dia.

Informació sobre comerços sense plàstic

L'aplicació mòbil conté informació sobre comerços locals on es poden realitzar els diferents reptes.

Progressar en l'alliberament del plàstic

Els reptes estan dividits en tres nivells. Un primer nivell, el bàsic, que contempla reptes més senzills per a aquelles persones que volen començar. Un segon nivell, l'intermedi, per aquelles persones que van avançant des del nivell bàsic o per aquelles persones que ja realitzen algunes accions fora de l'aplicació i volen afegir més activitats. Un tercer nivell, l'avançat, per aquelles persones que van avançant des del nivell intermedi o per aquelles persones que ja realitzen activitats per viure sense plàstic i volen veure fins a poden arribar en aquest nivell avançat.

Mesurar el canvi

L'aplicació mòbil et permet conèixer el volum de residus que estan deixant de generar cada un dels participants. D'aquesta manera, és possible, mesurar l'impacte real que estan tenint els reptes que es van superant.