Inventa't una acció per reduir els residus

Descripció

En aquest repte proposem inventar-te una acció per reduir els residus 

Impacte | RESIDUS ESTALVIATS: 1

Passos per superar el repte

Fes una fotografia i a traves de la App la envies

Has superat el repte?

Exemples de fotos vàlides per superar el repte

Participant que han superat el repte